Inför årets betessäsong

För några veckor sedan reparerades stängsel i Mängsholms ekhagar. Ekhagarna vid Mängsholm sägs vara bland de största och vackraste i länet. Naturreservatet ligger knappt 1 mil sydväst om Vårgårda.