Ingen tjäle. Det är perfekt för spångbygge!

För tillfället byggs det spänger i Klippans naturreservat, i Härryda kommun.