Nyheter

Sök bland våra nyheter

Vandring i gammelskog

Vi samlas vid parkeringen strax väster om Stora Ljusevattnet i Risveden. Vi vandrar ganska långt genom skogsreservatet Risveden Vildmark. Vi passerar St Rullesjön och Mellersta Kvarnsjön. Ser områden med gammal skog och klyftor med riklig mossväxt. Vandringen går mestadels längs stigar men inte hela vägen. Ca 7 km. Stövlar eller liknande är ett måste. Fika är ett måste. Vandringen kommer att leda dig genom ett av Risvedens finaste gammelskogsområden. Välkommen!

Samlingsplats: Parkeringen strax väster om Stora Ljusevattnet, som ligger längs vägen mellan Skepplanda och Antens järnvägsstation (https://goo.gl/maps/gt6T1ujoJDZy1v3H9, 57°58’48.5″N 12°20’1.3″E).

Svårighetsgrad: Krävande

Föranmälan: till guiden Mats Andersson på mobil 0706-18 81 23. Max 20 deltagare.

Det bästa av Risveden

Risveden är ett stort och vilt naturområde nordöst om Göteborg. Här finns höga berg och djupa dalar, stora skogar och charmiga sjöar. Vi kommer att vandra en väldigt kuperad rundslinga (start/mål på samma plats) genom ett flertal naturreservat på cirka 18 kilometer och hålla ett tempo något högre än normaltempo, alltså på runt 4 kilometer i timmen. Det är med andra ord en krävande vandring, som varken är rullstols- eller barnvagnsanpassad. Ta med matsäck, vatten, kängor, överdragskläder, snacks och pigga ben. Samlingsplatsen/starten ligger långt från närmsta busshållplats. Bil är med andra ord att föredra.

Samlingsplats: Parkeringen till Kvarnsjöarnas naturreservat (https://goo.gl/maps/P5qvS9nqaYHqT2DC9, 57°58’33.8″N 12°17’47.8″E).

Svårighetsgrad: Krävande

Föranmälan: till Fredrik Schenholm på info@schenholm.com. Max 15 deltagare.

Risveden

Ett av Risvedens nyare reservat

Skårskogen. Foto: Pelle Dalberg.

Vi vandrar genom orörd naturskog och träffar på några botaniska överraskningar. 2,5 km vandring i delvis obanad, tuff terräng. Vi tittar också på granbarkborrens framfart. Grova skor eller stövlar. Liten matsäck.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Mickelsdamm (https://goo.gl/maps/LzL1ScCmjomwkKZLA).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 4 augusti. Max 15 deltagare.

Vättlefjäll i ett nötskal

Klockgentiana. Foto: Pelle Dalberg.

Vi passerar sjöar, bäckar, dämmen, kvarnlämningar, kvarnstenar och jättegrytor — sådant som minner om vattnets betydelse i gången tid. Vi kommer även att se spåren av en historisk idrottsplats, en spännande linbana, trallebanor och torvbrytning. Förhoppningsvis blommar klockljung, myrlilja och klockgentiana, vilka är några av Vättlefjälls karaktärsväxter. Vandringen som är 6 km går i typisk Vättlefjällsterräng, dels på stigar och dels i obanad terräng. Grova skor och matsäck.

Samlingsplats: Fågeldammarna Surte (https://goo.gl/maps/s3etJDWZLLP8fwKS6).

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 22 juli. Max 25 deltagare.

Slereboåns dalgång

Slereboåns dalgång

Sveafallet. Foto: Pelle Dalberg.

Vi vandrar i lugnt tempo utmed Slereboån till torpruinen Svedjan och därefter tillbaka genom gammelskogen längs norra reservatsgränsen. Vi upptäcker hålvägar, en torpruin, några fångstgropar, unik växtlighet och vacker naturskog. 5 km vandring varav hälften i obanad terräng. Grova skor och matsäck.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Röserna (https://goo.gl/maps/zJChpBax8XcPn86n7).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 22 juli. Max 15 deltagare.

Vildmarksvandring i stiglöst land

Mellankvarnsjön. Foto: Pelle Dalberg.

Vi vandrar i orörd naturskog på lavklädda åsar, genom mossar och förbi flera tjärnar och gölar. Botaniskt intressant. Grova skor eller stövlar. Medtag matsäck. 5 km vandring i obanad terräng med bitvis stark kupering.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Rävasjön (https://goo.gl/maps/R1AoU5AjD3niTi1f7).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 24 juni. Max 15 deltagare.

Skår

Kvarnsjöarna