Nyheter

Sök bland våra nyheter

Mössebergs östsluttning

Väsmestorp

Stipakullarna – botanisk vandring

Blodnäva. Foto: Catharina Larsson.

Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. Andra typiska torrängsarter är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. Åsarna består till stor del av kalkgrus med inslag av skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. Ta med fika. Vi går ca 3 km.

Samlingsplats: Söder om Nolgården (https://goo.gl/maps/omrG1RaycDwhwxzc6, koordinater: 58°04’55.4″N 13°42’07.5″E). Vägbeskrivning: Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt mot naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: via telefon: 0722-77 96 43. Max 15 deltagare.

Orkidéparadiset

Skogastorpskärret. Foto: Christina Claesson.

Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som ligger på Högstenabergets sluttning och genomkorsas av flera bäckar och källor med kalkhaltigt vatten. Bland karaktärsväxterna märks axag och flera orkidéarter till exempel den sällsynta luktsporren. Stövlar rekommenderas. Medtag matsäck. Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Parkeringen vid Skogastorp. (https://goo.gl/maps/uqWsEsi24KCVEWfY7, 58°14’20.4″N 13°44’14.7″E). Skogastorp ligger strax norr om Högstena kyrka, 3 km söder om Stenstorp

Föranmälan: via telefon: 0722-77 96 43. Max 15 deltagare.

Svårighetsgrad: Medel

Vandring i vacker kulturbygd

Tosteblåvinge. Foto: Thomas Liebig.

Faledreven är en gammal väg som förr användes som fädrev. Den sträcker sig från ”Grannabacken” vid Segerstads kyrka, ca 4 km till den aldrig sinande Ruskela Källa. Dreven har alltid varit allmänning s.k. ”tå”, och det var vid den som1800-talets jordlösa kunde bygga sina små torp. Nu finns nästan bara husgrunder, brunnar och äppelträd kvar, med namn som Floda-Sares, Mellblads-Kajses och Krestins-Hanna, men ett fåtal stugor står ännu kvar.

Samlingsplats: Segerstad församlingshem (https://goo.gl/maps/tXqLu5kbP58khHvm7)

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 26 augusti. Max 30 deltagare.

Strömsholm

Nolgården Näs

Mularpabäckens dalgång

Vråhålan

Ålleberg