Nyheter

Sök bland våra nyheter

Natur- och industrihistorisk vandring

Råbäcks sjöskog är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. Skogen rymmer en mängd sällsynta mossor och lavar, på hösten spindelskivlingar och jordstjärnor. Här trivs också spillkråka och den hotade mindre hackspetten. En bäck har vid sitt utflöde i Vänern bildat ett delta; tålig fotbeklädnad rekommenderas. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget. Där kan vi finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken. Lämplig fikaplats. Därefter vandrar vi tillbaka på småvägar och tillfälle ges att studera kalkugnar och en decauvillebana från 1883.

Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Råbäcks hamn (https://goo.gl/maps/bs1vjifwKpZ2gUgU8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 19 augusti. Max 25 deltagare.

Natur- och kulturvandring

Vandringen startar i lundnatur med bland annat gullvivor, violer, S:t Pers nycklar i skuggan av åldriga lindar och ekar. Vi passerar ängsmarker, en sandstensklev, alun o skifferbrott, kalkugnar och åkrar med kambrisk flinta. En omväxlande kultur- och naturvandring i skiraste försommargrönska. Ca 3,5 km. Medtag fikakorg. Ej lämpligt för barnvagn eller hundar. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle. (https://gotene-kinnekulle.naturskyddsforeningen.se)

Samlingsplats: Törnsäters naturreservat, ”Undéns festplats”, ca 3 km söder om Hällekis (https://goo.gl/maps/CrFXm1U2pyR1U9Jr7 ).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 10 juni. Max 25 deltagare.

Törnsäter

Natur- och kulturvandring

Detta naturreservat omfattar bland annat flera ekhagar med mycket höga naturvärden knutna till de gamla träden. Kinnekulles ekhagar ligger ofta i anslutning till de stora herrgårdarna. Artrikedomen i gamla ekar som står öppet och solbelyst kan vara mycket stor. Så många som en miljon växt – djur och svampindivider kan bo i ett enda träd. Från de betade hagarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Vi tar oss nedför kalkstenskleven, vandringens enda svåra passage, och här i Frälsehagen kan vi fröjda oss åt gamla ekar, högväxta lindar och hagtorn. Kulturspridd klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet. Ca 3 km. Medtag fikakorg.

Samlingsplats: Skylten till Blombergs naturreservat (https://goo.gl/maps/LmJwBkQanrA2). Vägbeskrivning: Åk från Källby mot Hällekis. Straxt före Västerplana kyrka, sväng höger mot Husaby. Åk ca 800 meter, där finns en P-plats på höger sida vid naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 9 september. Max 25 deltagare.

Kultur- och stenindustrins historia

Vi vandrar ner Römossevägen med flera idylliska torp. I Gröne Skog hittar vi flera ovanliga ormbunkar (svartbräken)och mossor. Vi stannar upp och studerar spår efter en blomstrande stenbrytning i Råbäcks kalkstensbrott. Här tar vår fikapaus medan guiden berättar om kalkbarrskog och karaktärsväxter. Vägen går därefter på medelsvår stig nedför rödstenskleven med raukar och bäckar. Ej lämpligt med barnvagn. Återfärd uppför kleven igen tillbaka till vår parkering.

Vandringen är ca 3,5 km. Färdbeskrivning: vid Medelplana k:a, åk mot Hällekis, efter 2,5 km sväng vänster vid skyltarna Råbäck, fortsätt till vägskylten Römossen.

Samlingsplats: Vid nedfarten till Römossen (”Margits gamla affär”) (https://goo.gl/maps/6WpWcf9Qg8o8J7cc7).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 23 september. Max 25 deltagare.

Björnebergsängarna

Österplana hed. Foto: Christina.

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött.

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 juni. Max 30 deltagare.

Sveriges största fastlandsalvar

Sankt Pers nycklar. Foto: Christina Claesson.

Blomstervandring på Österplana hed där ett dussintal orkidéer som guckusko, honungsblomster, flugblomster, Sankt Pers nycklar och blodnycklar växer tillsammans med mycket annat. Andra rariteter är ormtunga och inte minst kalknarven som är unik för Kinnekulle och Gotland. Vandringen är ca 1,5 km lång och ganska lätt i omväxlande torr och blöt terräng. Vandringen föregås av en friluftsgudstjänst vid Österplana kyrka kl. 14:00 och kaffeserveringen är öppen under dagen i kyrkstallet.

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 juni. Max 30 deltagare.

Blomberg

Råbäcks sjöskog

Västerplana storäng