Nyheter

Sök bland våra nyheter

Natur- och kulturvandring

Lindbergska provytan. Foto: Peter Nilsson.

Under denna vandring möts natur och kultur. I området finns gammal orörd barrskog som varit skyddad sedan lång tid tillbaka. Här står 200 åriga tallar med brand- och huggspår. Vi pratar högfura och tallens överlevnad på lång sikt.

Ca 1,5 km vandring.

Samlingsplats: Timmersdala kyrka (https://goo.gl/maps/ZyDD1xRcfQVmRb8S8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 16 september. Max 20 deltagare.

I stenhuggarnas spår

Lugnåsberget är vida känt för sin omfattande brytning av kvarnstenar som pågick i ca 800 år. Stenar höggs fram ur urberget, både i dagbrott och gruvor.

Vi startar vandringen vid Qvarnstengruvan museums parkering och börjar efter en kortare promenad med en kort tur inne i en gruva. Sedan följer vi spåren bakåt i tiden, genom skogen, förbi de stora dagbrotten, de kvarlämnade kvarnstenarna och till platsen där sägnen säger att munkarna bosatte sig.

Det var munkar från Frankrike (Cistercienserorden) som kom med kunskapen om att hugga i sten. Munkarna bodde på Klosterängen uppe på Lugnåsberget och flyttade senare till Varnhem. Trots att detta är ett av de minsta platåbergen, hade munkarna en imponerande utsikt och den får vi också njuta av.

Vi stannar för en fika på någon fin plats längs vägen, kanske vid Kvarnstenstorget, Klosterängen eller Lugnås kyrka. Ta med matsäck och bra skor att gå i, samt kläder efter väder.

Vandringen följer naturstig, grusvägar och asfalterad väg och har nivåskillnad på ca 50 meter. Hund får gärna följa med. Ca 8 km total sträcka.

Närtrafik från Mariestad eller Lugnås stationer kan med fördel användas.

Vandringen är ett samarbete mellan STF Norra Skaraborg och Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället.

Kostnad: 30 kr för underhåll av byggnaderna och området

Samlingsplats: Parkeringen vid Qvarnstensgruvan museum (https://goo.gl/maps/5YTTiPEGQZFjDEMG7)

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 9 september. Max 20 deltagare.

Kulturvandring i gammelskog

Sparvuggla. Foto: Kåre Ström.

Under denna vandring möts natur och kultur. Vi kommer att vandra ut mot Brantehall, där vi passerar en gammal orörd barrskog med 200 åriga tallar med huggspår i. Ta med fika, vilket intas ute på klipporna vid Halvön Brantehall ute i sjön Vristulven.

Ca 2 km vandring.

Samlingsplats: Timmersdala kyrka klockan 10.00 (https://goo.gl/maps/ZyDD1xRcfQVmRb8S8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 16 september. Max 30 deltagare.

Vristulven

Lindbergs domänreservat

Surö bokskog

Östen

Lugnås kvarnstensgruvor

Logården

Hästhagen