Nyheter

Sök bland våra nyheter

Buterud

Buteruds naturreservat

En vandring i Dalformationens marker, i stenig och snårig terräng, där trädskiktet utgörs av ädla lövträd såsom ek, hassel, lind mm. Växtplatserna ligger oftast i syd/väst exponerade rasbranter med lundvegetation. Vandringen börjar vid parkeringsplatsen i restaurerade odlingsmarker, fortsätter längs leden för att nå bestånd med stort inslag av idegran. Reservatet är bildat för att gynna fågelarter och gynnande av lövträd är en del i skötseln. Medtag gärna bok om blommor och kikare.

Ca 6 km vandring.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen söder om reservatet (https://goo.gl/maps/G9T4AAgLRu6LqMuD6).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05. Max 20 deltagare.

Svankila naturreservat

Dalformationens marker. Reservatet består av olika delar norr och söder om vägen. Vandringen omfattar bägge två och vi ser på skillnaden i skötsel bl.a. Reservatet är rikt på lövskog och i och med det en artrik flora som gynnar insekter och flora. Vi kommer att titta på floran särskilt i norra delen. Ca 3 km vandring. Kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag matsäck.

Samlingsplats: parkeringen vid reservatet (https://goo.gl/maps/dVe2Zx5pEibpR5xz5)

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till guiden Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05. Max 20 deltagare.

Svankila

Vänerkust och våtmark

Brun kärrhök. Foto: Thomas Liebig.

Start från parkeringen vid det gamla stenmagasinet där får vi höra lite om Sunnanå hamn och den närbelägna marknadsplatsen. Vi vandrar en bit längs den gamla järnvägslinjen som nu är gång- och cykelbana. Sedan fortsätter vi på leden genom Sunnanå naturreservat med dess fantastiska, omväxlande natur. Stigen går både på kustnära hällar, på spång över sumpig terräng och i lummig lövskog. Ca 2-3 km vandring.

Vid fågeltornet stannar vi till och fikar innan vi återvänder till hamnen via det en gång så omdiskuterade sjöbodsområdet med öar och skär utanför.

Medtag egen matsäck, lämpliga kläder och gärna en kikare.

Medarrangör: Dalskogs tennisklubb och byalag

Samlingsplats: Sunnanå hamn (https://goo.gl/maps/3NWwj9mHECUgSFry5)

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 2 september. Max 20 deltagare.

Sunnanå

Dalbergså

Ovanliga växter och spännande kulturmiljö

Foto: Maria Hansen.

I Svarvaretorpets naturreservat ser vi bl.a. på ängsgranskogen och den för terrängen typiska kvartskalkskiffern. Inom området växer Sveriges största bestånd av ormbunken uddbräken. Ormbunken är mycket sällsynt i landet och anses utrotningshotad. Så här års ser uddbräken lite annorlunda ut då den så här tidigt på året skjuter nya skott över de gamla. På vägen till Svarvaretorpet tittar vi även på takskifferbrytningen som har skett i området vi går förbi.

I Mörtjärns naturreservat finns en mycket spännande kulturmiljö med en mängd monument längs strövstigen ”Doktor Sædéns runda” som kom till när det här var ett sanatorium för Tuberkulospatienter, som guiden kommer att berätta lite om. Vandringen går i huvudsak på vägar och leder och är ca 5 km.

Kläder efter väder, ta med något att sitta på och matsäck för en fikarast. Det är alltid bra att även ha med sig lite extra vatten. Sköna, gärna vattentäta skor/kängor rekommenderas.

Lättgången vandring – men ej lämplig för barnvagn.

Sammarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag

Samlingsplats: Parkeringen vi OK Kroppefjälls OK-stuga, Dals Rostock (https://goo.gl/maps/H8AJGCqw4fzCpguy5). Vägbeskrivning: Från Dals Rostocks södra ände följ skyltning mot OK-stugan och Kroppefjälls hotell. Närmsta hållplats: Rostocks vägskäl, ca 3,5 km.

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Helena Sellering på telefon: 0708-60 29 13 via SMS eller samtal. Max 20 deltagare.

Dalaborgs fästning

Tosteblåvinge. Foto: Jan Uddén.

Dalaborgs fästning är en ruin efter en medeltida borg belägen på en udde strax norr om Dalbergsåns utlopp i Vänern i Bolstads socken i nuvarande Melleruds kommun i östra Dalsland. Dalaborg byggdes 1304 och förstördes 1434 under Engelbrektsfejden. Vi går runt i sakta mak och ser och funderar hur det kan ha sett ut och gått till här när borgen var i sin krafts dagar.

Vandringen är inte så lång, max 2 km, men kommer att ta lite tid då vi samtidigt fantiserar om vad och hur livet tedde sig här då det begav sig. Lättgången vandring – men ej lämplig för barnvagn.

Kläder efter väder, ta med något att sitta på och matsäck för en fikarast. Det är alltid bra att även ha med sig lite extra vatten. Sköna, gärna vattentäta skor/kängor rekommenderas.

Sammarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag.

Samlingsplats: Parkeringen vid Dalaborg (https://goo.gl/maps/sA2zMVzPWdPAKAVv5).

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till guiden Helena Sellering på tel: 0708-60 29 13 via sms eller samtal. Max 20 deltagare.

Dalaborgs fästning