Nyheter

Sök bland våra nyheter

Genom vresig urskog till hänförande utsikt

Skogsnätfjäril. Foto: Thomas Liebig.

Halle-Vagnaren bjuder på en varierande natur, men främst en urskogslik tallskog med över 300 år gamla tallar och en hänförande utsikt över skärgården. På väg upp till toppen går vi genom en skog som under 2019 besöktes av en tromb, här ser vi resultat av naturens krafter. Från toppen belägen 120 m över havet, ser man vid klart väder topparna på Lifjäll och Gausta i Norge. Vi ser även ut över två marina nationalparker, Kosterhavets och Hvaleröarnas.

Vänder man blicken in över land ser man även där över till Norge och Bohusläns högsta topp Björnerödspiggen på Löveråsfjället. Vandringen fortsätter ner mot den vackra Vagnsjön i sin dal med lövskog och kulturhistoriska spår. Vandringen är 4-6 km i bitvis krävande terräng, men vi tar det försiktigt och anpassar hastigheten efter gruppen, vandringen tar 3-4 timmar. Ta med matsäck så tar vi en paus när vi kommer upp på toppen. Under vandringen kommer vi berätta om traktens kulturhistoria och den intressanta mätpunkt som finns som en pelare på toppen och som ingår i ett mätsystem med höga punkter. Vi ser också på växter och djur som vi träffar på. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Parkeringen till naturreservatet (https://goo.gl/maps/wXJKm4bezGt).

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: till guiden Ingela via telefon 0705-81 57 23. Max 10 deltagare.

Sand, klapper och granitklippor

Vandring genom kusttallskog och vidare ut på de exponerade klipporna av Bohusgranit som stupar brant ner mot Kosterfjordens djupränna. Här ser vi den sällsynta bergarten rombporfyr, jättegrytor och grottformade vittringsformer. I väster ser vi Kosterskärgården där gnejsberggrunden är 600 miljoner år äldre än Bohusgraniten på Saltö. Vandringen är ca 4 km och går delvis i lite besvärlig terräng (klapperfält). Vi fikar under vandringen så ta gärna med matsäck.

Samlingsplats: Samling vid reservatsparkeringen (https://goo.gl/maps/kYnh4gVZRj22).

Svårighetsgrad: Medel/Krävande (vi passerar ett klapperstensfält med något svår terräng).

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 29 juli. Max 30 deltagare.

Midsommarvandring på Saltö

Ärtsångare. Foto: Thomas Liebig.

Naturen på Saltö är omväxlande och intressant. Här finns allt från lättgången rakstammig tallskog och sandstrand till svårforcerade klapperstensfält och bergspartier med vidsträckta utsikter. Vi finner arter hemmahörande både i inlandet och vid kusten. Vi tittar på växter och djur både från stranden och från skogen. Vandringen runt ön är ca 7 km. En del passager är svåra (klapperstensfält och bergsryggar). I övrigt krävs inga förkunskaper. Medtag matsäck.

Samlingsplats: Saltö naturreservat, parkeringen (https://goo.gl/maps/H4AcJ8nuGwL2).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Gunnel Turpeinen, telefon 0525- 330 95 eller e-post gunnel_turpeinen@yahoo.se, senast lördag 26 juni. Max 25 deltagare.

Fåglar på leror och sältor

Vitkindad gås. Foto: Jan Uddén.

Vi gör en fågelexkursion med fokus på gäss, änder, vadare och rovfåglar. Vi lägger fokus på hur naturbetet av nötboskap på de marina strandängarna har gynnat många fågelarter som ruggar och rastar i dessa marina miljöer. Deltagarna får en insikt om hur fågellivet såg ut på dessa lokaler för 50 år sedan jämfört med idag. Vi räknar med att se 1000-tals gäss samt tranor, 10-talet vadare-arter, havsörn, fiskgjuse och pilgrimsfalk. Ca 1-2 km vandring.

Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Bohusläns museum, Uddevalla kl. 09.00 (https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12) alt vid Vik bensinstation (Qstar), Strömstad, ca kl 09.50 (https://goo.gl/maps/bFYo2bK59VsHN2jn7). Kom i egen bil.

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 15 deltagare.

Västra Rossö-Kockholmen

Saltö

Kosteröarna

Halle-Vagnaren

Orrevikskilen

Nöddökilen