Nyheter

Sök bland våra nyheter

Glöggvandring i adventstid

Må bra ute!

Följ med oss ut till stränderna de ödsligt sköna under den kallare delen av året. Har vi tur ligger snön vit på berghällen. Guidningen belyser årstidsvariationer i hav och på land. Ta gärna med matsäck och glögg. Begränsat antal platser. Kort båtfärd (avgift 200 kr).

Turen är 8-15 km lång.

Samarrangemang med Friluftslivets år.

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 24 deltagare.

Vandring över öarna

(Se även 28/11)

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd (avgift 200 kr).

Turen är 8-15 km lång.

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 24 deltagare.

Vandring över öarna

(Se även 21/7 och 28/11)

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd (avgift 200 kr).

Turen är 8-15 km lång.

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 24 deltagare.

Storslagen och varierad natur

(Se även 7/7, 21/7 och 28/11)

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd (avgift 200 kr).

Turen är 8-15 km lång.

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 24 deltagare.

En pärla bland naturreservaten

Tjurpannan. Foto: Christina Claesson.

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter, intressant flora, fauna och geologi. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bl.a. innebär att man försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringen är ca 8 km lång och går delvis på nyanlagda vandringsleder i den södra delen av reservatet. En del passager är kuperade. Medtag matsäck!

Samlingsplats: Reservatets parkering, skylt vid vägen Grebbestad – Havstensund (https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095 eller e-post: gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 31 juli. Max 25 deltagare.

Kvällsvandring på Veddöhalvön

Klöverblåvinge på tjärblomster. Foto: Thomas Liebig.

Vi vandrar runt den natursköna Veddöhalvön. Blomsterängar med orkidéer, klippor, grusstränder och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i delvis kuperad terräng, ca 4 km. Ta med matsäck!

Samlingsplats: Veddö naturreservat, nedre parkeringen. Skyltat från vägen mellan Fjällbacka och Grebbestad. (https://goo.gl/maps/4EVQRZK1qhungGHk7).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Gunnel Turpeinen, telefon 0525-33095 eller e-post gunnel_turpeinen@yahoo.se senast måndag 28 juni. Max 25 deltagare.

Fåglar på leror och sältor

Vitkindad gås. Foto: Jan Uddén.

Vi gör en fågelexkursion med fokus på gäss, änder, vadare och rovfåglar. Vi lägger fokus på hur naturbetet av nötboskap på de marina strandängarna har gynnat många fågelarter som ruggar och rastar i dessa marina miljöer. Deltagarna får en insikt om hur fågellivet såg ut på dessa lokaler för 50 år sedan jämfört med idag. Vi räknar med att se 1000-tals gäss samt tranor, 10-talet vadare-arter, havsörn, fiskgjuse och pilgrimsfalk. Ca 1-2 km vandring.

Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Bohusläns museum, Uddevalla kl. 09.00 (https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12) alt vid Vik bensinstation (Qstar), Strömstad, ca kl 09.50 (https://goo.gl/maps/bFYo2bK59VsHN2jn7). Kom i egen bil.

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 15 deltagare.

Ulön-Dannemark

Veddö

Valön