Nyheter

Sök bland våra nyheter

Dagfjärilar, trollsländor och flora

Tistelfjäril på åkervädd. Foto: Jan Uddén.

Vi hoppas på solig väderlek när vi besöker Vargfjället, en av Bohusläns bästa fjärilslokaler och en plats med en intressant kulturhistoria som är dokumenterad i flera böcker. Alla deltagarna får chansen att pröva på hur lätt eller svårt det är att fånga fjärilar och andra insekter med fjärilshåv. Kanske får vi se den vackra skogsgräsfjärilen, den sällsynta men expansiva sälgskimmerfjärilen, ett antal pärlemorfjärilar och blåvingar. En lämplig exkursion för insektsintresserade barnfamiljer. Gården Vargfjällets intressanta kulturhistoria kommer också att beröras genom möte med nuvarande brukare. Ca 8 km vandring.

Samlingsplats: Ljungskile järnvägsstation (https://goo.gl/maps/44ra1GLuvHaaz25B6)

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 15 deltagare.

Blommor i skalbankarna

Tegelbock på prästkrage. Foto: Jan Uddén.

Vi ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen examinerar vi örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bl.a. märks flera rödlistade arter som trollsmultron, grådådra, kalkdån och månlåsbräken. Andra kalkgynnade arter är backglim, backnejlika, väddklint och vitstjälksmöja. Vandringen är max ett par km men i kuperad terräng. Ta gärna med fältflora och lupp. Ta med matsäck.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet, Uddevalla (https://goo.gl/maps/kjxyHXPjYFDDB66N8)

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 20 deltagare.

Naturnatta

Naturnatta. Foto: Jan Uddén.

Upplev en magisk natt med nattskärror, spelande vadare och kanske kornknarr och vattenrall. Vi försöker också lokalisera flera arter fladdermöss med ultraljudsdetektor (nordisk, vatten- och långörad fladdermus). Sedan går vi mellan olika ljusstationer dit olika svärmare, spinnare, mätare och nattflyn lockas till ljuskällorna. Viktigt att ta med myggmedel (mot knott), ficklampa eller pannlampa. Fikar gör vi inne i stugan på Älje, där du också får veta mer om reservatets intressanta historia.

Samlingsplats: Porsen, Uddevalla (https://goo.gl/maps/HQ7NY6evfFxJaSLA8)

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 20 deltagare.

Tjöstelseröd ekhagar

Kärlingesund

Kuröds skalbankar

Herrestadsfjället

Havstensfjorden

Gustavsbergsområdet

Bäveån nedre