Kosläpp

Nu är betesdjuren ute på Otteröns naturreservat utanför Fjällbacka.