Lättare steg

Tillgängligheten är förbättrad i Steneby naturreservat, i Bengtsfors kommun. En ny trappa har byggts vid entrén. Dessutom kommer det utföras fler åtgärder gällande ledräcken och trappor i området.