Lättare steg

Nu är det lättare att gå i Säveån-Hedefors. Stigen röjdes i början av augusti.