Lättare vandring

På Härön har det byggts spänger, trappor och satts upp grindar.