Bohusleden_etapp8

Ledutveckling

Friluftslivets infrastruktur sköts på varierande sätt i Sverige och är ofta tillhandahållet av kommuner och ideella aktörer. En utmaning när det gäller längre vandringsleder, som går genom många kommuner, är att det är svårt att upprätthålla en hög och gemensam och sammanhållande kvalitet på en led.

Västkuststiftelsens arbete med ledutveckling har som mål att skapa bättre förutsättningar för vandring och cykling på ett flertal av de längre vandrings- och cykellederna i region Västra Götaland. Detta är tänkt att gagna både invånare i regionen samt för besökare. Arbetet görs i samarbete med Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för kulturutveckling.

De leder som innefattas i arbetet sköts framför allt av kommuner. Där lederna går genom reservat som Västkuststiftelsen förvaltar, på uppdrag av Länsstyrelsen, har stiftelsen hand om skötseln. Västkuststiftelsen kan genom detta ge kommuner olika typer av stöttning för att ledernas totala kvalitet ska öka och för att driften av lederna ska göras på ett bättre, mer hållbart och långsiktigt sätt. Projektet finansieras av Regionala Utvecklingsnämnden. För tillfället är det fyra leder som ingår i arbetet, men det kommer att utökas med fler.

Följande leder ingår projektet:
Bohusleden, 34 mil
Kuststigen, 40 mil
Gotaleden, 7 mil
Ätradalsleden, 20 mil

Exempel på utförda åtgärder längs etapp 7-9 av Bohusleden.

En del av utvecklingsarbetet med Bohusleden etapp 7-9 görs i samarbete med Kungälvs- och Stenungsunds kommun, med extern finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.