Lite mer info m.m.

Fler skyltar, om vad man ska tänka på när  man går i områden med betesdjur, har satts upp i områdena inom Göta älvs strandängar. Även en stolpe som någon har kört sönder har bytts ut. Dessutom har stigarna vid fågeltornet i Stora viken röjts.

Klicka här för att läsa mer om strandängarna.