Ljungbränning på Tånga Hed

Tånga Hed ger en bild av hur stora delar av Västsverige har sett ut under många hundra år. En naturtyp som idag är mycket sällsynt. Många betesmarker har idag vuxit igen, bebyggts, blivit planterade med gran eller på andra sätt försvunnit från landskapet. På Tånga Hed finns många arter som är knutna till just denna typ av näringsfattiga och välbetade marker så som alkonblåvinge, mosippa och klockgentiana. I förra veckan brändes delar av heden på traditionellt vis, Branden gynnar många arter och ger ett bra bete till djuren.