Några steg närmare

En ny trappa har byggts på gästbryggan vid Bura på Ramsön. Nu är det lätt att ta sig upp på bryggan på ett säkert sätt.