Naturreservatet Valön, Svenneby

Här bygger vi en trappa för att undvika en svår passage på den befintliga stigen.

Välkomna ut att prova den!