Naturvårdare på plats

Nu är våra främsta naturvårdare ute i många av reservaten som vi förvaltar. Betesdjuren hindrar markerna från att växa igen och främjar naturens artrikedom. Tänk på att många betesdjur går med sina ungar. Var snäll och visa hänsyn och håll alltid din hund kopplad.