Nedtagna träd

För drygt tre veckor sedan togs några döda askar ner i naturreservatet Tunhems ekhagar, i Vänersborgs kommun. Askarna utgjorde en risk för kringliggande byggnader.