Nödvändigt underhåll

Ett foto från Glose, i naturreservatet Nordre älvs estuarium. Vi har bytt ut cirka 500m gammalt och dåligt stängsel. En djurgrind har reparerats, samt har det röjts utmed stängslet.