Ny parkering i Göta och Nordre älvs dalgångar

Det finns nu en ny grusad parkering i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar, mellan Ytterby centrum och Kastellgården. Dessutom har stigen förbättrats genom grusning av ett blött parti.