Nya tag

En del av stängslet på Veddö (i Veddöarkipelagen, Tanums Kommun) håller på att bytas ut. Nu är det nya tag med ett helt nytt stängsel, då det gamla hade gjort sitt. Det har även stängslats på Musö i närheten.

Vår arbetsbåt Arken har kommit väl till hands med både transport av material och verktyg för stängslingen. Här visar fotot ett lass från Musö, efter en dag av både stängsling och naturvårdsbränning i april.