Nytt på Tjurholmen

En reservatsskylt har satts upp i naturreservatet Tjurholmen, i Kungälvs kommun. Den mindre informationsskylten berättar om att reservatet ingår i Trafikverkets kompensationsprojekt ”Göta älvs strandängar.” Läs mer om Tjurholmen och kompensationsprojektet här.