Öppnare landskap

Det har röjts gamla betesmarker som vuxit igen i Toftenäs. Naturreservatet ligger norr om Skärhamn på Tjörn.