På rätt kurs

Vår nya typ av vägvisningsskyltar har nu även satts upp i Slereboåns dalgång och i naturreservatet Bersjön.