Påfyllning av ved

I slutet av februari fylldes vedförrådet på vid One mosse i Sandsjöbacka. Där finns det ett härligt vindskydd och två eldstäder. Närmaste reservatsparkering ligger i Hagryd Dala, i Kungsbacka kommun.
Tänk på att elda sparsamt, så att det räcker till så många som möjligt.