Påfyllning av ved

Nu är vedförrådet vid Svarttjärn i Sandsjöbacka, nära Göteborg, påfyllt. Tänk på att det kan råda eldningsförbud, även om det finns ved i förråden. Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du få på kommunens och länsstyrelsens webbplats.