Pågående undersökning: Hur påverkar Covid-19 ditt friluftsliv?

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Vill du vara med och bidra till att öka kunskapen om idrott, friluftsliv och ett mer hållbart samhälle i framtiden?

Svara på enkäten nedan om hur Covid-19 påverkar ditt friluftsliv samt dina vistelser i naturen?

https://www.friluftsforskning.se/enkat/

Läs mer om Mistra Sport & Outdoors via den externa länken nedan:

https://www.mistrasportandoutdoors.se/om-mistra-sport–outdoors/