Planera för naturbesökare

Den 6:e maj 2021 höll vi och Länsstyrelsen Västra Götaland en digital konferens om utmaningar vid högt besökstryck i naturområden.

Fokus log på lösningar kring de utmaningar som vi ställs inför vid högt besökstryck i naturområden.  Se inspelningarna från presentationerna nedan.

Nudging – hur ändrar vi beteenden?

Psykolog Niklas Laninge är en av Sveriges ledande experter på beteendedesign. Hur kan vi ta hjälp av metoden nudging för att hjälpa människor att förändra beteenden i naturen?

Vad gör vi åt nedskräpningen?

Stefan Hållberg från Håll Sverige Rent berättar om vad vi kan göra åt det ständigt återkommande problemet kring nedskräpning.

Planning for popularity – connecting people to nature without damaging nature

Peter Phillipson Director of TellTale tells us about experiences from one of the most heavily visited National Park in the world.

När Trolltunga blev en världsattraktion

Marta Rongved Dixon från Vestlands Fylkeskommun berättar om vad de har gjort för åtgärder för att hantera de stora besöksströmmarna till Trolltunga i Norge.

Parkeringsproblematik i Kullaberg

Platschef Daniel Åberg på Kullabergs naturreservat förklarar om hur de har löst logistiken kring besökare som kommer med bil.

Allemansrätten – budskap och goda exempel

Sanja Kurusovic lyfter aktuella frågor om allemansrätten. Ulrika Karlsson berättar om budskap och goda exempel på lösningar från förra sommarens höga besökstryck i naturområden (Naturvårdsverket).