Plats för besök

Det finns en iordningställd parkeringsplats för besökarna av naturreservatet Skår, i Ale kommun. Parkeringen blev färdig i mitten av november. Det finns plats för ungefär fyra bilar. Fotot togs innan en parkeringsskylt hade satts upp.