Plats för besök

En parkering med plats för 3-5 bilar har anlagts i naturreservatet Smälteryd, Marks kommun.