Plats för fler i Svartedalen

Två nya parkeringar har anlagts vid Översjön och Timmervatten. Totalt är det för fem bilar.