Plats för fler

Det har tillkommit en eldstad med sittplatser nära vindskyddet i One mosse, Sandsjöbacka naturreservat.