Redo för besök

I början av januari monterades det nya vindskyddet i Slereboån. Det gamla vindskyddet har inte gått till spillo. Det är uppkapat i kubbar och finns på baksidan av det nya. Passa på att ta en kubbe eller två att elda med i den nya eldstaden. I många reservat så finns det ingen ved att tillgå, utan besökarna får ta med sig egen ved.