Renovering av bro

I augusti renoverades bron i naturreservatet Mölarp, Borås kommun. Brädorna som traktorn kör på vid in-och utsläpp av betesdjur var ruttna.