Restaurering av äng i Ramhultafallet

Ramhultafallet kanske kommer ha en spirande äng nästa år. Eftersom Linda Karlsson från Länsstyrelsen hade ängsfröer kvar från tidigare projekt, så har ängen vid vindskyddet förberetts för frösådd. 

Förhoppningen är att ängen kommer återfår sin glans från förr. Det vill säga att den kommer ha en större mångfald av växter, vilket gynnar pollinatörer såsom humlor och bin.

Naturreservatet Ramhultafallet ligger i Marks kommun.