Röjning

Vägen till och reservatsparkeringen för Ranneberget, i Melleruds kommun röjdes i början av augusti.