Röjning av stig och fornlämning m.m.

I naturreservatet Klev, Svenljunga Kommun, har flera av stigarna röjts med röjsåg. Granar som växte på en gammal jordkällare och vid en husgrund höggs ner. Vi passade även på att frihugga några gamla ekar och en ask i närheten, så att de inte skuggas ihjäl.