Röjning av naturskön plats

Sly har röjts i Ramhultafallet, ett vattenfall med en fallhöjd på cirka 50 meter. När vattenflödet är lågt så går det att se lämningar av ett kvarnhjul som skvallrar om att vattnet förr i tiden har drivit en kvarn.