Röjning för att gynna stora och små

Längs Säveån har det i år och förra året röjts en del. Åtgärderna har planerats tillsammans med Länsstyrelsen. Anledningen för röjningarna är att öppna upp för skyddsvärda träd(främst ekar) och för att gynna skalbaggen läderbagge. Träden behöver mer ljus och i sin tur gynnas många djur och andra organismer.

Läderbaggen är bara en av hundratals ovanliga arter som är beroende av gamla ihåliga ekar. Röjningarna gynnar mycket mer än bara träden och arter knutna till dessa. Det som röjts bort bidrar också till biologisk mångfald; rishögarna är exempelvis perfekta ställen för småfåglar att bygga bo i och på stockarna kommer det bland annat växa olika sorters svampar. Högar av röjda träd och grenar/sly brukar kallas för biodepåer.

Du har väl inte missat att vi har sågat till en sittbänk i den här biodepån? Människan är ytterligare organism som gynnas direkt av den här biodepån helt enkelt.