Röjning för de små

Röjning av ett område i Vallda Sandö naturreservat har påbörjats för att hålla markerna öppna. Detta görs för att behålla/utöka livsmiljöer för bland annat insekter som är knutna till sandiga marker och ljung.