Röjning för små blomster

På Baljåsen röjs det för att återställa växtplatser för den blåvioletta blomman fältgentiana. Naturreservatet ligger i Åmåls kommun