Röjning och planer

För ungefär tre veckor sedan röjdes stigen och parkeringen i naturreservatet Valdalsbergen. Stigens markeringar kommer att förbättras och kompletteras under sensommaren/hösten i år. Naturreservatet ligger i Lilla Edets kommun.