Röjning

För drygt ett par veckor sedan röjdes det sly runt vindskyddet vi St. Ljusevatten i Risvedens vildmark, Ale kommun.