Röjningar vid konstgjord fiskväg

Sly har röjts vid omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors, i Lerums kommun. Omlöpet möjliggör fiskvandring, av bland annat den genetiskt unika Säveålaxen, förbi kraftsstationen i Hedefors.