Så hanterar vi dina personuppgifter

Västkuststiftelsen omfattas av arkiv- och offentlighetslagstiftningen. Det innebär att de allmänna handlingar med personuppgifter som stiftelsen tar emot måste sparas. Västkuststiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Västkuststiftelsen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av personuppgifter.

För att Västkuststiftelsen ska kunna erbjuda sina tjänster och fullfölja sina åtaganden mot dig behöver vi hantera dina personuppgifter. Om du har ett ärende till oss, beställer en vandringsfolder, skickar in en vandringsenkät med dina personuppgifter ifyllda, registrerar dig på strandstädarkartan eller utför uppdrag åt oss som entreprenör så kommer vi att behandla dina personuppgifter. I hela hanteringen av dina personuppgifter värnar vi om din personliga integritet.

Eventuell förfrågan om radering av uppgifter prövas mot gällande lagstiftning. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig eller att vi ska radera dina uppgifter är du välkommen att höra av dig till oss.