Restaurering i reservatet

Under december 2020 kommer Västkuststiftelsen utföra en del naturvårdsåtgärder i naturreservatet Grimsholmen. Detta med anledning att sandmarkerna håller på att växa igen i östra delen.

Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar, samt utgör en trevlig miljö för friluftsliv. Läs mer om detta i utredningen nedan.

Varning!

Arbetsområdet är 20 meter runtom maskinerna och får ej beträdas.