Sista rycket

På Ramsön eldades en del virke upp från avverkningen för 2 år sedan. Några högar har sparats till så kallade biodepåer. Högarna gynnar insekter, svampar, mossor och lavar som gärna huserar där.